Kontakt

Styrelsen: styrelsen@polyforeningen.org

Kassören: kassor@polyforeningen.org
[Kassören svarar bland annat på medlemskapsfrågor]

Pressfrågor: ordforande@polyforeningen.org

Vi finns även här!

Facebook: https://www.facebook.com/polyforeningen

Darkside: https://www.darkside.se/profil.php?id=399249
(darkside kräver att du är medlem på sidan för att kunna se våran profil där)

© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in