Välkommen till Polyföreningen!

Polyföreningen för flersamma relationer är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens ändamål är att främja ett samhälle där alternativa relationsformer accepteras på lika villkor som monogama relationer.

Polyföreningen har funnits sen 2008.

Föreningens styrelse är den administrativa basen för förvaltning av föreningen. Styrelsen ser gärna bildandet av arbetsgrupper för aktiviteter och har möjlighet att bevilja visst ekonomiskt stöd. Om du vill arrangera en aktivitet i föreningens namn kontakta styrelsen.
Kontakt: styrelsen@polyforeningen.org

Polyföreningen samarbetar sedan våren 2021 med Studieförbundet Sensus för genomförande av aktiviteter som t.ex. bokcirklar och styrelsemöten. Genom Sensus har Polyföreningen tillgång till ett Zoom-konto för digitala sammankomster. Styrelsen kan låna ut digitala rum på det kontot till medlemmar för aktiviteter relaterade till flersamhet t.ex. basgruppsmöte, diskussionsgrupp eller digital polyfika.

Loggan för Studieförbundet Sensus
© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in