Arbetsgrupp för utveckling av föreningens framtida verksamhet

Inom Polyföreningen pågår just nu ett arbete med att undersöka och utveckla föreningen. Detta för att framöver kanske bli en förening som bättre kan komplettera och utveckla det nuvarande polyengagemang som finns i Sverige.

Publikationer:
Föreningen vill (om den ska fortsätta finnas) bli mer aktuell och kunna jobba med det som polycommunityna i Sverige tycker behövs. Därför samlar vi nu, under drygt en månad, in information, åsikter, idéer och drömmar från alla som tycker sig höra till någon typ av flersamt sammanhang. Enkäten behöver vara ifylld innan den 1 november. Klicka på det här inläggets titel för att komma vidare.
© 2021 Polyföreningen · Theme by RL Logga in