Årsmöte 2024

Den 10 mars 2024 klockan 15.00 håller Polyföreningen årsmöte via den digitala plattformen Zoom.

Kallelse har utgått till alla medlemmar via mail den 1 februari. Om du löser medlemskap efter 1 februari kommer det komma mail med info i dagarna innan årsmötet. Länken för att delta via zoom går ut till alla medlemmar några dagar innan årsmötet. Ingen föranmälan behövs.

För att kunna rösta på årsmötet ska medlemsavgift för 2023 betalas senast 25 februari.

Medlemsavgiften i föreningen är 50 kr per år. Betala in på Swish 1236773899 eller Plusgiro 46 63 72-0 och ange namn, ort och mejladress vid inbetalningen eller skicka ett mejl där du anger namn, ort och betalningsdatum.

Vi söker personer intresserade av att vara ledamöter i styrelsen. Alla olika nivåer av erfarenhet av styrelsearbete och flersamhet är välkomna.

Vid frågor så maila oss gärna på styrelsen@polyforeningen.org eller skriv till oss på facebook. Du kan även nominera dig till valberedningen via mail valberedning@polyforeningen.org eller på plats under årsmötet.

Facebookevent för årsmötet 2024: https://fb.me/e/4bG2eLHJu
Darksideevent för årsmötet 2024: Kommer

Om du vill läsa föreningens stadgar hittar du dem här: https://www.polyforeningen.org/stadgar

Preliminär Dagordning till Årsmötet 2024

 1. Föreningens ordförande eller vice ordförande öppnar mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Fastställande av röstlängd för mötet.

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

 6. Fastställande av dagordning.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

 12. Behandling av propositioner (styrelsens förslag) och i rätt tid inkomna motioner (medlemmars förslag).

  1. Motionen "Polyföreningen borde ansöka om att bli en organisationsmedlem i RFSU"
 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

 14. Val av ordförande.

 15. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.

 16. Val av revisorer samt eventuell suppleant.

 17. Val av valberedning, bestående av minst 2 personer.

 18. Övriga frågor.

 19. Mötesordförande avslutar mötet.

Nedan hittas handlingar inför årsmötet som t.ex. verksamhetsberättelse, budget och inkomna motioner. Alla handlingar ska vara här senaste 3 mars.

© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in