Att arrangera aktivitet i Polyföreningen

Du som medlem kan ansöka om att få arrangera en aktivitet i Polyföreningens namn och söka ekonomiskt bidrag till detta. Det polyföreningen behöver för att fatta beslut är följande information:

Syfte:
Vad är syftet med aktiviteten? Ex information utåt, utveckling för polyfolk, gemensamhetsskapande, osv.

Inbjudna:
Hur sker inbjudan och till vilken målgrupp?

Avgift:
Vilken avgift ska deltagarna betala?

Beskrivning:
Kortfattad beskrivning av aktiviteten.

Ekonomiskt stöd:
Hur mycket pengar vill ni att Polyföreningen ska bidra med och vad ska det täcka?

Kontaktperson:
Namn och kontaktuppgifter till den polyföreningen ska kontakta.

Skickas till: styrelsen@polyforeningen.org

Redovisning efter aktivitet i Polyföreningen

Efter genomförd aktivitet vill polyföreningen ha en redovisning av aktiviteten som kan ingå i polyföreningens årsberättelse.

Datum:
När genomfördes aktiviteten?          

Antal deltagare:
Hur många deltog?

Beskrivning:
En kortfattad beskrivning av aktiviteten.

Ekonomi:
Kort redovisning av inkomster och utgifter.

Skickas till: styrelsen@polyforeningen.org

© 2024 Polyföreningen · Theme by RL Log in