Välkommen till Polyföreningen!

Senaste nytt:
Innan jul samlade vi resultatet från enkäten, och kokade ned det till ett antal nyckelord som ett försök att summera vad de som fyllt i önskar att Polyföreningen ägnar sig åt.
Föreningen vill (om den ska fortsätta finnas) bli mer aktuell och kunna jobba med det som polycommunityna i Sverige tycker behövs. Därför samlar vi nu, under drygt en månad, in information, åsikter, idéer och drömmar från alla som tycker sig höra till någon typ av flersamt sammanhang. ENKÄTEN ÄR ÖVER, Vi håller på att sammanställa och arbeta vidare på svaren.
© 2022 Polyföreningen · Theme by RL Logga in